മത്സര പരീക്ഷകളിൽ 2020 നെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം?

First Published Jan 1, 2021, 9:04 AM IST

പ്രതിസന്ധികളുടെയും ആകുലതകളുടെയും വർഷമായിരുന്നു 2020. കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരെ വീടുകളിൽ അടച്ചിട്ട വർഷം. മാസ്കും സൈനിട്ടൈസറും സാമൂഹിക അകലവും പാലിച്ച് ജീവിച്ച വർഷം. പരസ്പരം കാണാതെ, ആഘോഷിക്കാതെ, ഒന്നിച്ചിരിക്കാതെ ഓരോരുത്തരും അവനവനിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ വർഷം. അങ്ങനെയങ്ങനെ 2020ന് പ്രത്യേകതകൾ പലതാണ്. ഇതുവരെ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത പരിസരമായിരുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റും. പുതുവർഷം പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അനുഭവിച്ചതും കടന്നു പോയതും കണ്ടതും കേട്ടതുമായി ചില സംഭവങ്ങളിലേക്ക്, വ്യക്തികളിലേക്ക് ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. പിഎസ് സി ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളെ സംഭവിച്ച് പുതുരീതിയിലുള്ള പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തെ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്. 2020 ൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കാം...
 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജോ ബൈഡൻ</p>

ഉത്തരം: ജോ ബൈഡൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കമല ഹാരിസ്</p>

ഉത്തരം: കമല ഹാരിസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്</p>

ഉത്തരം: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി</p>

ഉത്തരം: ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൃതിക പാണ്ഡെ</p>

ഉത്തരം: കൃതിക പാണ്ഡെ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഹരിയാന</p>

ഉത്തരം: ഹരിയാന

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഒ സജിത</p>

ഉത്തരം: ഒ സജിത

<p>ഉത്തരം:&nbsp;2020 മാർച്ച് 20</p>

ഉത്തരം: 2020 മാർച്ച് 20

<p>ഉത്തരം:&nbsp;2020 ജൂൺ 17</p>

ഉത്തരം: 2020 ജൂൺ 17

<p>ഉത്തരം:&nbsp;2020 ഓഗസ്റ്റ് 5</p>

ഉത്തരം: 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ദില്ലി</p>

ഉത്തരം: ദില്ലി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പൊൽ ആപ്പ്</p>

ഉത്തരം: പൊൽ ആപ്പ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫസ്റ്റ് ബെൽ</p>

ഉത്തരം: ഫസ്റ്റ് ബെൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വോൽക്കൻ ബോസ്കിർ</p>

ഉത്തരം: വോൽക്കൻ ബോസ്കിർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വിജയകൃഷ്ണൻ</p>

ഉത്തരം: വിജയകൃഷ്ണൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഐഎം വിജയൻ</p>

ഉത്തരം: ഐഎം വിജയൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ദില്ലി</p>

ഉത്തരം: ദില്ലി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കടുവ</p>

ഉത്തരം: കടുവ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഹാങ്ഷു</p>

ഉത്തരം: ഹാങ്ഷു

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ</p>

ഉത്തരം: ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ലക്സംബർഗ്</p>

ഉത്തരം: ലക്സംബർഗ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പിടി ഉഷ</p>

ഉത്തരം: പിടി ഉഷ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡേ</p>

ഉത്തരം: അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡേ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഓസ്ട്രേലിയ</p>

ഉത്തരം: ഓസ്ട്രേലിയ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷ</p>

ഉത്തരം: സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷ