നിന്റെ സ്‍നേഹവും സാഹോദര്യവുമില്ലാതെ ഞാൻ എന്തുചെയ്യും, മാളവികയ്‍ക്ക് ആശംസയുമായി സ്രിദ്ധ

First Published 4, Aug 2020, 11:59 PM

നടി മാളവിക മോഹനന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. മാളവികയോടുള്ള സൗഹൃദവും സ്‍നേഹവും വ്യക്തമാക്കി ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് ഫോട്ടോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്‍തിരിക്കുകയാണ് നടി സ്രിദ്ധ.

<p>നിങ്ങള്‍ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്‍നേഹവും വെളിച്ചവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് സത്യമായിട്ടും അറിയില്ലെന്ന് സ്രിദ്ധ ആശംസയില്‍ പറയുന്നു.</p>

നിങ്ങള്‍ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്‍നേഹവും വെളിച്ചവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് സത്യമായിട്ടും അറിയില്ലെന്ന് സ്രിദ്ധ ആശംസയില്‍ പറയുന്നു.

<p>എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കഴിവുള്ള, സ്‍നേഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങള്‍.</p>

എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കഴിവുള്ള, സ്‍നേഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങള്‍.

<p>നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്‍നങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കാനാകുന്നില്ല.</p>

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്‍നങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കാനാകുന്നില്ല.

<p>ലോകത്തെ എല്ലാ സന്തോഷത്തിനും സ്‍നേഹത്തിനും നിങ്ങള്‍ അര്‍ഹയാണ്.</p>

ലോകത്തെ എല്ലാ സന്തോഷത്തിനും സ്‍നേഹത്തിനും നിങ്ങള്‍ അര്‍ഹയാണ്.

<p>കാടുകളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മണ്‍സൂണ്‍ യാത്രകള്‍ മിസ് ചെയ്യുന്നു.</p>

കാടുകളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മണ്‍സൂണ്‍ യാത്രകള്‍ മിസ് ചെയ്യുന്നു.

<p>നമ്മുടെ സാഹോദര്യത്തിനും അത്ഭുതകരമായ സൗഹൃദത്തിനും. നിങ്ങളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കാനാകുന്നില്ല. അതുവരെ എല്ലാ സ്‍നേഹവും ആശ്ലേഷവും. മികച്ച ജന്മദിനം ഞാൻ നേരുന്നുവെന്നും സ്രിദ്ധ പറയുന്നു.</p>

നമ്മുടെ സാഹോദര്യത്തിനും അത്ഭുതകരമായ സൗഹൃദത്തിനും. നിങ്ങളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കാനാകുന്നില്ല. അതുവരെ എല്ലാ സ്‍നേഹവും ആശ്ലേഷവും. മികച്ച ജന്മദിനം ഞാൻ നേരുന്നുവെന്നും സ്രിദ്ധ പറയുന്നു.

loader