ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍...

First Published Apr 30, 2020, 4:12 PM IST

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് തടി വെച്ചവരുണ്ടോ? കലോറി കുറഞ്ഞതും നാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അടിവയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നോക്കാം...