കാഴ്ചശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിക്കാം ഈ ആറ് തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍...

First Published 6, Oct 2020, 8:58 PM

കാഴ്ചശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങള്‍ പുതിയ കാലത്ത് വ്യാപകമാണ്. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, ലാപ്‌ടോപ്പ്, മറ്റ് ഗാഡ്‌ഗെറ്റുകള്‍ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കൂടുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമാകുന്നത്. ജീവിതശൈലികളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളില്‍ ചിലത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെ നമുക്ക് അകറ്റിനിര്‍ത്താനാകും. അത്തരത്തില്‍ കാഴ്ചാശക്തിയെ ബലപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ആറ് തരം ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. 

<p>&nbsp;</p>

<p>'സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്‌സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ചെറുനാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി ഇവയൊക്കെ 'സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്‌സ്' ഗണത്തില്‍ വരുന്നവയാണ്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

'സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്‌സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ചെറുനാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി ഇവയൊക്കെ 'സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്‌സ്' ഗണത്തില്‍ വരുന്നവയാണ്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>നെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്നതും കാഴ്ചശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അകറ്റാന്‍ സഹായിക്കും.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

നെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്നതും കാഴ്ചശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അകറ്റാന്‍ സഹായിക്കും.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>പപ്പായ കഴിക്കുന്നതും കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകള്‍, ബീറ്റ കരോട്ടിന്‍, ലൂട്ടിന്‍, സീഎക്‌സാന്തിന്‍ എന്നിവയാണ് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

പപ്പായ കഴിക്കുന്നതും കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകള്‍, ബീറ്റ കരോട്ടിന്‍, ലൂട്ടിന്‍, സീഎക്‌സാന്തിന്‍ എന്നിവയാണ് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>നമ്മള്‍ നിത്യേന കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിലൊന്നാണ് തക്കാളി. ഇതും കണ്ണിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൂട്ടിന്‍, ലൈസോപീന്‍ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്നത്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

നമ്മള്‍ നിത്യേന കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിലൊന്നാണ് തക്കാളി. ഇതും കണ്ണിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൂട്ടിന്‍, ലൈസോപീന്‍ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്നത്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>വിറ്റാമിന്‍-എ, വിറ്റാമിന്‍- സി എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് പേരക്ക. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും കണ്ണിന് അവശ്യം വേണ്ടവയാണ്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

വിറ്റാമിന്‍-എ, വിറ്റാമിന്‍- സി എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് പേരക്ക. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും കണ്ണിന് അവശ്യം വേണ്ടവയാണ്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>മാമ്പഴവും കാഴ്ചശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളെ അകറ്റിനിര്‍ത്തും. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീറ്റ-കരോട്ടിന്‍ ആണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

മാമ്പഴവും കാഴ്ചശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളെ അകറ്റിനിര്‍ത്തും. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീറ്റ-കരോട്ടിന്‍ ആണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത്.
 

 

loader