ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ

First Published Jan 7, 2021, 12:17 PM IST

ശരീരത്തില്‍ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നത് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കാറുണ്ട്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ്, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിലെ അനാവശ്യ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്... ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങളെന്ന് അറിയാം...
 

<p><strong>കോഫി: </strong>കോഫി കുടിക്കുന്നത് അധിക കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. &nbsp;കാപ്പിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ കലോറി കളയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഫുഡ് സയൻസ് ആന്റ് ബയോടെക്നോളജി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തിൽ പറയുന്നു.</p>

കോഫി: കോഫി കുടിക്കുന്നത് അധിക കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.  കാപ്പിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ കലോറി കളയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഫുഡ് സയൻസ് ആന്റ് ബയോടെക്നോളജി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തിൽ പറയുന്നു.

<p><strong>മുട്ട:</strong> ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണമാണ് മുട്ട. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ അനാവശ്യ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യണൽ റിസർച്ചിന്റെ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.<br />
&nbsp;</p>

മുട്ട: ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണമാണ് മുട്ട. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ അനാവശ്യ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യണൽ റിസർച്ചിന്റെ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
 

<p><strong>​​ഗ്രീൻ ടീ: ​​</strong>ഗ്രീൻ ടീയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എപ്പിഗല്ലോകാടെക്കിൻ ഗാലേറ്റ് (ഇജിസിജി) എന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റാണ് &nbsp;കൊഴുപ്പ് കളയാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.</p>

​​ഗ്രീൻ ടീ: ​​ഗ്രീൻ ടീയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എപ്പിഗല്ലോകാടെക്കിൻ ഗാലേറ്റ് (ഇജിസിജി) എന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റാണ്  കൊഴുപ്പ് കളയാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

<p style="text-align: justify;"><strong>ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനാഗിരി: </strong>ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനാഗിരിയുടെ ഉപയോഗം വയർ നിറയുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അസറ്റിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കത്തുന്ന പ്രക്രിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി സംഭരിച്ച കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.<br />
&nbsp;</p>

ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനാഗിരി: ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനാഗിരിയുടെ ഉപയോഗം വയർ നിറയുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അസറ്റിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കത്തുന്ന പ്രക്രിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി സംഭരിച്ച കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 

<p><strong>ഒലീവ് ഓയിൽ: </strong>ഒലീവ് ഓയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുകയും എച്ച്ഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജിഎൽപി -1 ന്റെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ഒലീവ് ഓയിൽ: ഒലീവ് ഓയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുകയും എച്ച്ഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജിഎൽപി -1 ന്റെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.