ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം മതിയോ, അതോ ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും വേണ്ടിവരുമോ ? പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ട്രോളുകള്‍ കാണാം

First Published 11, Dec 2019, 1:14 PM

പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ മുസ്ലിങ്ങളൊഴികെയുള്ള മറ്റ് മതസ്ഥർക്ക് പൗരത്വം നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമഭേദഗതി ബില്ല് 2019. തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് ലോക്സഭ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത്. 0.001% പോലും ഈ ബില്ല് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലെന്ന് അമിത് ഷാ പറയുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മതത്തിന്‍റെ പേരിലുള്ള വിഭജനം നടക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ഏതായാലും ബില്ലില്‍ ഏറെ ആശങ്കകളാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള്‍ ട്രോളന്മാരും പങ്കുവെക്കുന്നു. കാണാം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ajay Suresh Vineeth Cpy , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajay Suresh Vineeth Cpy , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anu Girija Vallabhan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anu Girija Vallabhan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Anzil Alpy, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anzil Alpy, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun Das, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Das, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun K Arun , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Joe Glenn , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Joe Glenn , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Joe Glenn , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Joe Glenn , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Kumbidi Sebastien , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kumbidi Sebastien , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Kumbidi Sebastien , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kumbidi Sebastien , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Libin Jacob Koshy , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Libin Jacob Koshy , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Monu Ameer , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Monu Ameer , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nezz Naz, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nezz Naz, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Prajith Np, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Prajith Np, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ranjith P R Ranju, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ranjith P R Ranju, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Renjith R, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Renjith R, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shoukath Ali Shouku, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shoukath Ali Shouku, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shuhaib Chãkãñtavîdǽ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shuhaib Chãkãñtavîdǽ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sreerag Appu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreerag Appu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sulfikar Kv ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sulfikar Kv ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ടീം ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ടീം ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vijeesh S ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vijeesh S ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vineeth CPY, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vineeth CPY, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അപ്പക്കാള എസ് കുയിലിപെണ്ണ് , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അപ്പക്കാള എസ് കുയിലിപെണ്ണ് , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ഭവൻലാൽ ദുർഗ്ഗ  , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഭവൻലാൽ ദുർഗ്ഗ , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റഫീഖ് കിണറുവിള, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റഫീഖ് കിണറുവിള, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ഷെഫീഖ് കുമളി, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഷെഫീഖ് കുമളി, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

loader