സംവിധായകനും 'മൂന്നാംകിട' നടനും വേദി പങ്കിടുമ്പോള്‍; കാണാം ട്രോളുകള്‍

First Published 1, Nov 2019, 3:41 PM IST

പാലക്കാട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് ഡേയ്ക്ക് അതിഥിയായെത്തിയ നടന്‍ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനൊപ്പം വേദി പങ്കിടാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്ന് അറിയിച്ച സംവിധായകന്‍ അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. മേനോന്‍ എന്ന ജാതി വാലുണ്ടെങ്കിലും താന്‍ അത്തരമൊരു മനോഭാവമുള്ള ഒരാളല്ലെന്നും  സംഭവത്തില്‍ ബാസ്റ്റ്യനുണ്ടായ മാനസിക വിഷമത്തില്‍ മാപ്പ് പറയുന്നുവെന്നും അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണ മേനോന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണ മോനോനെ വെറുതെ വിടുന്നില്ല. പല ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പുകളും മലയാളിയുടെ ജാതിബോധത്തെ പ്രധാന വിഷയമാക്കി ട്രോള്‍ മീമുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍, വേദിയില്‍ അവസരം കൊടുക്കാതെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രസംഗിക്കുന്ന നിലപാടുകളോട് താല്‍പര്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍റെത്. 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Al Mariya, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Al Mariya, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anjali S Anju‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anjali S Anju‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arjun Krishna, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arjun Krishna, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arjun Krishna, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arjun Krishna, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ashish Padmanabhan, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ashish Padmanabhan, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Balamurali Balu, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Balamurali Balu, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Dilshad PM , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Dilshad PM , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Div Ya‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Div Ya‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ellan SajithBabu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ellan SajithBabu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Harikrishnan Narayanan‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Harikrishnan Narayanan‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Hariprasadh N Chandra Sagar, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Hariprasadh N Chandra Sagar, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Martin Joseph Koottummel‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Martin Joseph Koottummel‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohammed Haseen‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohammed Haseen‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Muhammed Riyas , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Muhammed Riyas , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Nezz Naz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Nezz Naz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Nithin John, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Nithin John, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ns Rahul ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ns Rahul ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rahoof Rosh, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rahoof Rosh, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ramee Rami‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ramee Rami‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Roopesh Raveendran‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Roopesh Raveendran‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Samad Kottayam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Samad Kottayam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sha Bil ‎I, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sha Bil ‎I, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shakir Eravakkad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shakir Eravakkad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shakir Jamal‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shakir Jamal‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sreenath Kottappuram, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sreenath Kottappuram, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sreenath Kottappuram, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sreenath Kottappuram, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ,Team Outspoken

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ,Team Outspoken

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vibhu T Sivanandan‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vibhu T Sivanandan‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vibhu T sivanandan, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vibhu T sivanandan, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vibhu T Sivanandan, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vibhu T Sivanandan, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vishnu Krishnapuram , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vishnu Krishnapuram , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: അനൂട്ടൻ പുന്നാട്, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: അനൂട്ടൻ പുന്നാട്, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: റിങ്കു മാഹി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: റിങ്കു മാഹി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anzar Muhammed,, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anzar Muhammed,, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Manu P R , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Manu P R , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Wasim, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Wasim, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: തെങ്ങുംപുറത്ത് ഭൈരവൻ, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: തെങ്ങുംപുറത്ത് ഭൈരവൻ, ട്രോള്‍ കേരള

loader