ചെലപ്പോ ശര്യാവും ചെലപ്പോ ശര്യാവില്ല; കാണാം എല്ലാം ശരിയായ ട്രോളുകള്‍ !!

First Published 28, Jul 2020, 3:30 PM

അഞ്ച് വര്‍ഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം മലയാളികള്‍ കേട്ട ഒരു പരസ്യവാചകമായിരുന്നു "എല്‍ഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും" എന്നത്. ഇടത് മുന്നണിയുടെ ഇത് വരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ പരസ്യവാചകമായിരുന്നു അത്. കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം ആ പരസ്യവാചക പോസ്റ്ററുകള്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ഇന്ന് അഞ്ച് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായോ എന്ന് അന്വേഷിക്കനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കാറായി. അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ പഴയ പരസ്യവാചകം വീണ്ടും വൈറലാകുന്നത്. പക്ഷേ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോഴത്തെ പരസ്യവാചകത്തിന്‍റെ ഉടമ പക്ഷേ സിപിഎം അല്ല. മറിച്ച് മലപ്പുറം കീഴിശ്ശേരിയിലെ മുഹമ്മദ് ഫായിസ് എന്ന നാലാം ക്ലാസുകാരനാണ് പുതിയ വാചകങ്ങളുടെ ഉടമ. 
ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിര്‍മ്മാണമായിരുന്നു സംഭവം. പക്ഷേ ഫായിസ് ഉണ്ടാക്കാനുദ്ദേശിച്ചത് പോലെ കാര്യങ്ങള്‍ വന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു മടിയും കൂടാതെ 'ചിലപ്പോ ശര്യാവും ചിലപ്പോ ശര്യാവില്ലെ'ന്ന് പറഞ്ഞ് ഫായിസ് തന്‍റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഫായിസിന്‍റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഹിറ്റായി. അങ്ങനെ ആ വാക്കുകള്‍ ട്രോളന്മാരും ഏറ്റെടുത്തു. കാണാം ആ ചിലപ്പോള്‍ മാത്രം ശരിയാവുന്ന ട്രോളുകള്‍.

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Adhiratha Ayodhya, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Adhiratha Ayodhya, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Anju Roshan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Anju Roshan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arun K Arun, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arun K Arun, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arun Babu‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arun Babu‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur, ഐസിയു, 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rohit Sasidharan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rohit Sasidharan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Thrissur‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shanavas K, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shanavas K, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arun Krishnan Punalur, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arun Krishnan Punalur, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Binni Sahadevan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Binni Sahadevan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Govind GT, ട്രോൾ മലയാളം</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Govind GT, ട്രോൾ മലയാളം

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Asludheen K Abdhulla, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Asludheen K Abdhulla, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Hajid Ameen‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Hajid Ameen‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jasir Sidhique, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jasir Sidhique, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Neethish, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Neethish, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sanuzz S, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sanuzz S, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nikhil Payyan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nikhil Payyan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മങ്ങാട്ട് കോവിലകം, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മങ്ങാട്ട് കോവിലകം, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jijo George‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jijo George‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shanaz sha Na, ട്രോൾ മലയാളം</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shanaz sha Na, ട്രോൾ മലയാളം

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Pk, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noushad Pk, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jispin George, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jispin George, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിൽ മാലൂർ, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിൽ മാലൂർ, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bijin Kuttiyil‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bijin Kuttiyil‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sameer K Purayil, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sameer K Purayil, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Haskar Badsha‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Haskar Badsha‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Thomas P Devassy, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Thomas P Devassy, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Martin Joseph Koottummel‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Martin Joseph Koottummel‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pratheesh Damodar‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pratheesh Damodar‎, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Thalhath M Aboo, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Thalhath M Aboo, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: കടയാടി ബേബി, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: കടയാടി ബേബി, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Deepak Raman, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Deepak Raman, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: രവി എ. എസ്, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: രവി എ. എസ്, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shine Thomas Nediyathu‎, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shine Thomas Nediyathu‎, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jasim Mohammed, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jasim Mohammed, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: പി പി ഷിജു, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: പി പി ഷിജു, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vysakh Kurup, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vysakh Kurup, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ayyappan Kuttoor, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ayyappan Kuttoor, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shibil Alan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shibil Alan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sreejith Subrahmanyan, ട്രോൾ മലയാളം</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sreejith Subrahmanyan, ട്രോൾ മലയാളം

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sumil Manakkadan, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sumil Manakkadan, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sreenivasan Ramachandran, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sreenivasan Ramachandran, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മങ്ങാട്ട് കോവിലകം, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മങ്ങാട്ട് കോവിലകം, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudeesh Pullad, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudeesh Pullad, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sreejith Omr‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sreejith Omr‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: ഞാൻ ദാമു, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: ഞാൻ ദാമു, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Thomas Chacko Nair, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Thomas Chacko Nair, ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nidhin Ravi, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nidhin Ravi, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vinesh Kumar, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vinesh Kumar, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: വിജേഷ് അച്ചു‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: വിജേഷ് അച്ചു‎, ഐസിയു

loader