45 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം പുറത്തിറങ്ങി സ്പെയിനിലെ കുട്ടിക്കൂട്ടം; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

First Published Apr 27, 2020, 4:32 PM IST

45 ദിവസത്തിനുശേഷം സ്പെയിനിൽ കുട്ടികള്‍ക്ക് സന്തോഷദിനമാണ്. കാരണം, ഒരു മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് അവര്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍. 14 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം. പക്ഷേ, അവരുടെ സുരക്ഷയെക്കരുതി മുതിര്‍ന്നൊരാളുടെ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.