ജയ്‌പുര്‍: പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും കുടിയേറി ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി താമസിക്കുന്ന 34 പേർക്ക് പൗരത്വം നൽകി. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സ്വരൂപ് ഈ കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പൗരത്വം ലഭിച്ചവരിൽ 19 പേ‍ര്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ബാര്‍മര്‍ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പത്ത് പേര്‍ പാലിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവര്‍ ജലോര്‍ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ്.

ഈ വ‍ര്‍ഷം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ 17 വരെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും കുടിയേറിയ 79 പേ‍ര്‍ക്കാണ് ഇന്ത്യ പൗരത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.