ദില്ലി: അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ദില്ലിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദില്ലി, നോയിഡ, ​ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ദില്ലിയിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റിയാണ് സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നിർദ്ദേശിച്ചത്. ദില്ലിയിലെ മിക്സിം​ഗ് പ്ലാന്റുകളും ക്രഷറുകളും വെള്ളിയാഴ്ച  വരെ അടച്ചിടാനും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

കൂടാതെ വാതക പ്ലാന്റുകൾ, കൽക്കരി ഉപയോ​ഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായ ശാലകൾ എന്നിവയും നവംബർ 15 വരെ അടച്ചിടാൻ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന​ഗരത്തിലെ വായുവിന്റെ ​ഗുണനിലവാരം വീണ്ടും അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.