ദില്ലി: ഐഐടി പ്രവേശനം നേടാൻ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയിൽ 75 ശതമാനം അടിസ്ഥാന മാർക്ക് വേണം എന്ന നിബന്ധന എടുത്തുകളഞ്ഞു. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ പാസ്സായ എല്ലാവർക്കും ജെ ഇ ഇ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അധ്യയനവർഷം  പ്രവേശനം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു.

പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ സ്കോർ നേടിയാലും പ്ലസ് ടു വിന് 75 % അടിസ്ഥാന മാർക്ക് വേണമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള ചട്ടം.