ബംഗളുരൂ: സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാസാക്കിയ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കർണാടകത്തിൽ ഇന്ന് ബന്ദ്. വിവിധ കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിക്കും. യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ ഈയിടെ പാസാക്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമ ഭേദഗതി - സർക്കാർ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞത് എന്നീ നടപടികൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം. 

ബംഗളുരുവിൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ - ദളിത് സംഘടകളുടെ പിന്തുണയും സമരക്കാർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ദ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കർണാടക പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.