ദില്ലി: രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കൊവിഡ് മരണം ആറ് മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിലയില്‍. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണക്കനുസരിച്ച് 251 പേരാണ് ഇന്നലെ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 22,272 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് ബാധിതരായതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 1,01,69,118 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 22,274 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി ലഭിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകൾ പറയുന്നു. 97,40 108 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇത് വരെ രോഗമുക്തരായത്. 

1.45 ശതമാനമാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തെ മരണനിരക്ക്. 281667  പേർ നിലവൽ ചികിത്സയിലാണ് 95.78 ശതമാനമാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. 

COVID-19 INDIA as on : 26 December 2020, 08:00 IST (GMT+5:30) [↑↓ Status change since yesterday]
S. No. Name of State / UT Active Cases* Cured/Discharged/Migrated* Deaths**
Total Change since yesterdayChange since
yesterday
Cumulative Change since yesterday Cumulative Change since yesterday
1 Andaman and Nicobar Islands 69 5 4781 6 62  
2 Andhra Pradesh 3861 1 869478 354 7091 2
3 Arunachal Pradesh 168 16 16454 16 56  
4 Assam 3422 34 211381 95 1033  
5 Bihar 5504 70 242068 522 1373 2
6 Chandigarh 345 16 18686 52 314  
7 Chhattisgarh 14759 394 255257 1233 3263 14
8 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 11 3 3357   2  
9 Delhi 7267 642 603758 1370 10414 30
10 Goa 980 21 48826 101 728  
11 Gujarat 10631 210 225206 1114 4268 6
12 Haryana 4750 233 252545 637 2858 4
13 Himachal Pradesh 4347 334 48809 623 902 3
14 Jammu and Kashmir 3414 126 114353 409 1861 1
15 Jharkhand 1587 8 111351 176 1016  
16 Karnataka 13527 102 888917 1102 12044 5
17 Kerala 64203 875 664951 4506 2930 16
18 Ladakh 209 37 9020 51 126  
19 Madhya Pradesh 10461 215 222403 1234 3536 12
20 Maharashtra 57955 1933 1806298 1427 49129 71
21 Manipur 1352 10 26247 74 344 3
22 Meghalaya 294 11 12940 18 135  
23 Mizoram 134 12 4036 12 8  
24 Nagaland 274 31 11544 36 77  
25 Odisha 2636 84 323378 406 1853 3
26 Puducherry 349 15 36936 44 629  
27 Punjab 4707 105 154845 412 5269 9
28 Rajasthan 11700 29 289375 987 2657 7
29 Sikkim 417 3 5142 23 125  
30 Tamil Nadu 9129 88 790965 1103 12048 12
31 Telengana 6618 221 276244 536 1529 2
32 Tripura 169 15 32672 15 385 1
33 Uttarakhand 5510 179 81871 284 1463 5
34 Uttar Pradesh 16159 60 555544 1342 8279 12
35 West Bengal 14749 444 520470 1954 9536 31
Total# 281667 252 9740108 22274 147343 251
*(Including foreign Nationals)
**( more than 70% cases due to comorbidities )
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation
#Our figures are being reconciled with ICMR