തിരുവനന്തപുരം: അന്തര്‍ ജില്ലാ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ വരെ കെഎസ്ആർടിസി "റിലേ സർവ്വീസുകൾ" തുടങ്ങുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 

ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലം, കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ നിന്ന് എറണാകുളം, എറണാകുളത്തുനിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്കും ഇതേ ക്രമത്തിൽ തിരിച്ചുമാണ് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നത്. രാത്രി 9 മണിയോടെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.