തിരുവനന്തപുരം: സിഎജി റിപ്പോർട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ‌‍ അവകാശലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ മൊഴി നൽ‌കി. സി എ ജി ദിവസവും റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും നിയമസഭാ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഐസക്ക് പറഞ്ഞു.

ചട്ടലംഘനം സംബന്ധിച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനില്ല. സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വികസനത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ്. തനിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി എടുത്താലും സ്വീകരിക്കും. സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ്.  എന്തായാലും നേരിടുമെന്നും തോമസ് ഐസക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.