ഇടുക്കി: ഇടുക്കി പുഷ്പക്കണ്ടത്ത് മധ്യവയസ്കയെയും അമ്മയെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാനത്തിൽ ലളിതമ്മയെയാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ 82 വയസുള്ള അമ്മ മീനാക്ഷിയമ്മയെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.