തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് മുന്നേറ്റം. ഇന്ന് ​ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കൂടിയത്. പവന് 280 രൂപയും വർധിച്ചു. ​ഗ്രാമിന് 4,575 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ വിൽപ്പന നിരക്ക്. പവന് 36,600 രൂപയും. 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ​ഗ്രാമിന് 4,540 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. പവന് 36,320 രൂപയും. അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്വർണവിലയിലും വൻ വർധനവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ട്രോയ് ഔൺസിന് (31.1 ​ഗ്രാം) അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിൽ 1, 810 ഡോളറാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. 

കൊവിഡ് -19 ആശങ്കകളെ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്വർണ നിരക്ക് ഉയരുന്നതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവില ഉയരാനിടയാക്കിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ പണിക്കൂലിയും നികുതിയും സെസ്സും അടക്കം 40,000 ത്തിലേറെ രൂപ നൽകേണ്ടി വരും.