ഇടുക്കിയിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമാണത്തിന് നിയന്ത്രണം

First Published 5, Apr 2018, 6:14 PM IST
collector bans digging bore wells in Idukki
Highlights
  • ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്‍റെ അമിത്തചൂഷണം കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം

ഇടുക്കി: ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമാണത്തിന് കലക്ടർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. വരൾച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്‍റെ അമിത്തചൂഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായാണ് നിയന്ത്രണം. എല്ലാത്തരം കുഴൽക്കിണറുകൾ നിര്‍മിക്കുന്നതിനും ഭൂജല വകുപ്പില്‍ നിന്നും മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

loader