പ്രളയം വിലയിരുത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

First Published 18, Aug 2018, 2:13 AM IST

പ്രളയ ദുരിതം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേരളത്തിലെത്തി. മോദി തലസ്ഥാനത്ത് വിമാനമിറങ്ങി. 

മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തില്‍

മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തില്‍

മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തില്‍

മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തില്‍

പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നു

പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നു

ചെന്നിത്തല മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കുന്നു

ചെന്നിത്തല മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കുന്നു

ചെന്നിത്തല മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കുന്നു

ചെന്നിത്തല മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കുന്നു

loader