റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് 3,057 പേർ കൊവിഡ് മുക്തി നേടി. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 1,94,218 ആയി. 2565 പേരിൽ പുതുതായി രോഗം  സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2,48,416 ആയി ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം. ഇന്ന് 40 പേർ മരിച്ചു. ആകെ മരണസംഖ്യ 2447 ആയി. റിയാദ്, ജിദ്ദ, മക്ക, ദമ്മാം, ഹുഫൂഫ്, ത്വാഇഫ്,  തബൂക്ക്, അൽഖർജ്, ബീഷ, അയൂൺ, അബൂഅരീഷ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 

രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്  51,751 പേരാണ്. ഇവരിൽ 2182 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. പുതിയ രോഗികൾ: മക്ക 224, റിയാദ് 212, ജിദ്ദ 189, ഹുഫൂഫ് 182, മുബറസ് 118, ഖമീസ് മുശൈത്ത് 109, ഹഫർ  അൽബാത്വിൻ 106, ഹാഇൽ 96, ദമ്മാം 84, ത്വാഇഫ് 78, നജ്റാൻ 49, സബ്ത് അൽഅലായ 46, ജീസാൻ 46, അബഹ 44, മദീന 42, തബൂക്ക് 40, ബുറൈദ 36, ഖോബാർ 34,  ബീഷ 34, ഖത്വീഫ് 32, വാദി ദവാസിർ 31, ഖുൻഫുദ 30, അബൂഅരീഷ് 25, യാംബു 24, അൽബഷായർ 22, അൽജഫർ 21, തബാല 21, ശറൂറ 21, മഹായിൽ 19, ബെയ്ഷ് 19,  മുസൈലിഫ് 18, അഹദ് റുഫൈദ 18, അയൂൺ അൽജുവ 17, അബ്ഖൈഖ് 17, സകാക 15, അൽറസ് 15, ജുബൈൽ 15, അൽഅയ്ദാബി 15, മജ്മഅ 15, ദുർമ 14, മിദ്നബ് 13,  അൽമദ്ദ 13, ബഖഅ 13, സുൽഫി 13, ദഹ്റാൻ 12, അറാർ 12, അൽഖൂസ് 11, ദവാദ്മി 11, അൽഖർജ് 11, ഉനൈസ 10, അൽഷംലി 10, റഫ്ഹ 10, നാരിയ 9, ദറഇയ 9,  അൽനമാസ് 8, ബലസ്മർ 8, അൽഹർജ 7, തത്ലീത് 7, അൽഹായ്ത് 7, ഖുലൈസ് 7, യദമഅ 7, അൽഅയൂൺ 6, തുറൈബാൻ 6, വാദി ബിൻ ഹഷ്ബൽ 6, ബിജാദിയ 6,  ബുഖൈരിയ 4, ദഹ്റാൻ അൽജനൂബ് 4, ദബീയ 4, മൗഖഖ് 4, അൽലൈത് 4, ബദർ അൽജനൂബ് 4, ലൈല 4, അൽഉല 3, അൽഅസിയാഹ 3, അൽമജാരിദ 3, സറാത്  ഉബൈദ 3, അർത്വാവിയ 3, അൽഖുവയ്യ 3, ഖൈബർ 2, മഹദ് അൽദഹബ് 2, തുർബാൻ 2, അൽഫർഷ 2, ബാറഖ് 2, റിജാൽ അൽമ 2, അൽബത്ഹ 2, മുലൈജ 2, ഫൈഫ  2, അദം 2, റാബിഗ് 2, ഹബോന 2, അൽഷഅബ 2, അഫീഫ് 2, മുസാഹ്മിയ 2, സുലയിൽ 2, റൂമ 2, മൻദഖ് 1, ബൽജുറഷി 1, ഹനാഖിയ 1, നമീറ 1, ഖുറയാത് അൽഉൗല 1,  സഫ്വ 1, ഖൈസൂമ 1, അൽഷനൻ 1, സമീറ 1, അൽമുവസം 1, അൽദായർ 1, തുവാൽ 1, സാംത 1, ത്വാൽ 1, അൽദലം 1, അൽഗാത് 1, ഹരീഖ് 1, ഹുത്ത സുദൈർ 1, മറാത്  1, തുമൈർ 1, താദിഖ് 1, വുതെലാൻ 1, അൽബദ 1, ദുബ 1.