നിലപാട് സിംഹങ്ങള്‍ കാണാത്ത ഷാജിയുടെ 'സെറ്റപ്പ്' സ്ത്രീവിരുദ്ധത!

ടാസ്‌കിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ന് ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്. ഷാജിയുടെ പരാമര്‍ശം കേട്ട് ചിരിക്കുന്ന ജസ്‌ലയെയും രഘുവിനെയും അലസാന്ദ്രയെയുമാണ് നാം കണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ ആരും മുന്നോട്ട് വരാതിരുന്നത്?

Video Top Stories