മനോഹരമായ സിനിമാ വിശേഷങ്ങള്‍

മനോഹരം എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ശ്രീലക്ഷ്‍മിയും ദീപക് പറമ്പോലും. മനോഹരം എന്ന സിനിമയില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ശ്രീലക്ഷ്‍മിയും ദീപക് പറമ്പോലുമായുള്ള അഭിമുഖം

Video Top Stories