'പാചകത്തിൽ നമ്മൾ വൈവിധ്യമാർന്ന സാദ്ധ്യതകൾ കണ്ടെത്തണം'; സഞ്ജീവ് കപൂറുമായി അഭിമുഖം

ഭക്ഷണം ഒരു നാടിൻറെ സംസ്കാരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ പാചക രംഗത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫ് സഞ്ജീവ് കപൂർ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും കേരത്തിന്റെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.
 

Video Top Stories