'എ ആർ റഹ്മാനാണ് എന്റെ ഹീറോ'; സിദ് ശ്രീറാം പറയുന്നു

വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ തന്റെ പേര് ശബ്ദം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഗായകനാണ് സിദ് ശ്രീറാം. അറിയാം പ്രിയ ഗായകന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. 
 

Video Top Stories