റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കോടികളുടെ തിളക്കവുമായി ബിഗിൽ

തമിഴ്‌നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച്  മുന്നേറുകയാണ് വിജയ്‌യുടെ ബിഗിൽ. അജിത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന സിനിമയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്താണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസിലെ തേരോട്ടം.

Video Top Stories