ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വെബ്‌സൈറ്റ് ഇതാണ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നേതാവായി നരേന്ദ്രമോദിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസിക ഏതാണ്? അതിന്റെ റാങ്കിംഗ് എത്രയാണ്? കാണാം മറുവശം.
 

Video Top Stories