ലോക സമ്പദ്ഘടനയെ വിട്ടൊഴിയാതെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; പ്രത്യാഘാതവും പരിഹാരവും

2007-'08 മുതല്‍ തുടങ്ങിയ ആഗോള മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതവും പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് അംഗം കെ എന്‍ ഹരിലാല്‍ പറയുന്നു.
 

Video Top Stories