സൈബറാക്രമണത്തിന് ഇരയായാൽ ആരുണ്ട് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ? നിയമമോ?

സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ സൈബർ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് തടയിടാനുള്ള നിയമങ്ങളിൽ പഴുതുകൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് സൈബറിടങ്ങളിൽ അക്രമികൾ വിഹരിക്കുന്നത്. തോന്നിയ പോലെ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത്, ആക്രമിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്, ബലാത്സംഗഭീഷണി മുഴക്കുന്നത്... സൈബർ നിയമങ്ങളിലെ പഴുതുകളെന്ത്? സി പി അജിത വിശദീകരിക്കുന്നു...

Video Top Stories