അലേര്‍ട്ട്! നിപയേക്കാള്‍ ഭയക്കണം ഈ വ്യാജന്മാരെ

സംസ്ഥാനത്ത് നിപ പിടിമുറുക്കുമ്പോള്‍ ചില മുറി വൈദ്യന്മാരും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ഡോക്ടര്‍മാരും ഭീഷണിയാവുകയാണ്. ഈ അബദ്ധപ്രചരണങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടേണ്ടതുണ്ട്.

Video Top Stories