ഉരുള്‍പൊട്ടലിന്റെ ഭീതിയിൽ മലയോര ജനത; എങ്ങനെ നേരിടാം, എന്തൊക്കെയാണ് കരുതേണ്ടത്

കേരളം വീണ്ടുമൊരു ദുരന്തത്തെക്കൂടി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ഉരുൾപൊട്ടലെന്ന ഈ ആപത്തിനെയും പേടിക്കാതെ കരുതലോടെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്. 
 

Video Top Stories