ലൂസിഫർ കടന്ന് എമ്പുരാനിലേക്ക്; എന്താണീ പേരുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്

ലൂസിഫറിന്റെ അലയൊലികൾ മായും മുമ്പ് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ എമ്പുരാന്റെ  പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. എന്താണ് ഈ പേരുകളുടെ അർത്ഥം? 

Video Top Stories