ആലപ്പുഴയില്‍ പൊലീസുകാരിയായ സൗമ്യ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണമിതാണ്

ആലപ്പുഴയില്‍ പൊലീസുകാരിയെ ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവം, പൊലീസിന്റെ ആദ്യ നിഗമനം ഇങ്ങനെ. ആലപ്പുഴയില്‍ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്.
 

Video Top Stories