'അവർ ഭക്ഷണമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുറച്ചില്ല'; വീണ്ടും സ്നേഹവുമായി നൗഷാദ്

പ്രളയ കാലത്ത് വസ്ത്രം ചോദിച്ച് വന്നവർക്കായി തന്റെ കടയിലെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നൽകിയ ബ്രോഡ് വേയിലെ വ്യാപാരി നൗഷാദിനെ ഓർമ്മയില്ലേ. ഇപ്പോഴിതാ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്തും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുകയാണ് നൗഷാദ്. 

Video Top Stories