മേൽത്താടി തകർന്ന് വേദനകൊണ്ട് പിടഞ്ഞ് അവൾ; നൊമ്പരമായി പിടിയാനയുടെ മരണം

<p>സൈലന്റ്‌വാലി വനമേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ 15 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന ഗർഭിണിയായ പിടിയാനയുടെ മരണമാണ് ഇപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാവിഷയം. സ്ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആനയുടെ മേൽത്താടി തകർന്നതായി പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.&nbsp;</p>
Jun 3, 2020, 5:07 PM IST

സൈലന്റ്‌വാലി വനമേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ 15 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന ഗർഭിണിയായ പിടിയാനയുടെ മരണമാണ് ഇപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാവിഷയം. സ്ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആനയുടെ മേൽത്താടി തകർന്നതായി പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 

Video Top Stories