മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു; അമ്മയെ മകൻ കുത്തിക്കൊന്നു

മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴക്കുപറഞ്ഞ അമ്മയെ മകൻ കൊന്നു. കർണാടകയിലെ  മാണ്ഡ്യയിലാണ് സംഭവം.

Video Top Stories