കണക്കുകള്‍ ആശങ്ക കൂട്ടുന്നു; ഇനിയും മാസ്‌ക് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അപകടം?

മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തവരും താടിയില്‍ അണിയുന്നവരും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇനിയും വൈകരുത്, അപകടം തൊട്ടുമുന്നില്‍...

Video Top Stories