സിപിഎമ്മിന് ആരായിരുന്നു കെആർ ഗൗരിയമ്മ?

ഒരിക്കൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഉയർന്നു കേട്ട പേര്. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ നായനാരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പ് നൽകി. ഇന്ന് 101 ന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുകയാണ് അന്നത്തെ  കെആർ ഗൗരി എന്ന ഗൗരിയമ്മ. 
 

Video Top Stories