സൗമ്യയെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്ക് അജാസിന്റെ പക വളര്‍ന്നതെങ്ങനെ?

പൊലീസുകാരിയായ സൗമ്യയെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നതിലേക്ക് സുഹൃത്ത് കൂടിയായ അജാസ് എത്തിച്ചേര്‍ന്നതെങ്ങനെ?
 

Video Top Stories