കൊച്ചുമുതലാളിയുടെ കറുത്തമ്മ അഥവാ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായന്റെ കൊച്ചുത്രേസ്യ

മലയാള സിനിമയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് ഷീല. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തിന് വീണ്ടുമൊരു പുരസ്കാരത്തിന്റെ മധുരം കൂടി.

Video Top Stories