വണ്‍പ്ലസ് 7ടി: പ്രിമീയം ഫോണുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍‍ ഒരു ലാഭകരമായ ഫോണോ?

മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പുറത്തിറങ്ങിയ വണ്‍പ്ലസ് 7ടി അതിന്‍റെ വിലയും പ്രത്യേകതകളും കൊണ്ട് വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞിരുന്നു. വണ്‍പ്ലസിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ദ ഗാഡ്ജറ്റ്സില്‍ ഇത്തവണ

Video Top Stories