പോക്കറ്റിലൊതുങ്ങുന്ന, 6K റസല്യൂഷനുള്ള ഒരു കിടിലന്‍ സിനിമാ ക്യാമറ

പോക്കറ്റിലൊതുങ്ങുന്ന, 6K റസല്യൂഷനുള്ള ഒരു കിടിലന്‍ സിനിമാ ക്യാമറ

Video Top Stories