മാരുതി ജിപ്സിയെ വിപണിയില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിക്കുന്നു

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട് നിരത്തുകൾ പ്രൗഢ ഗംഭീരമാക്കിയ മാരുതി ജിപ്സി ഇനിയില്ല. ഇതിഹാസം രചിച്ച എസ്യുവിയുടെ ഉത്പാദനം നിർമ്മാതാക്കൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. 

Video Top Stories