എവിടെ നിന്നോ വന്ന കിറ്റുകളില്‍ പേരെടുക്കുന്നവര്‍, മരുന്നു വണ്ടിയെ തടഞ്ഞവര്‍, നിഴല്‍ മാത്രം ബാക്കിയായവര്‍

നിലമ്പൂരുള്‍പ്പടെയുള്ള ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടര്‍മാരടങ്ങുന്ന സംഘം പോയിരുന്നു. അവര്‍ വഴിയില്‍ കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതും ക്യാമ്പുകളില്‍ കണ്ടതുമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു....

Video Top Stories