വിധി കാത്ത് മുന്നണികൾ; ശബരിമലയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കളികൾ ഇനിയെന്ത്

ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വിധി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തന്നെ വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ശബരിമല പ്രശ്നം. ഇനിയെന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? 

 

Video Top Stories