ടെക്‌സാസിലെ ദോശയ്ക്ക് ദീപികയുടെ പേര്!

ദീപിക പദുക്കോൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു ദോശ! ഇവിടെയെങ്ങുമല്ല, അങ്ങ് ടെക്‌സാസിലാണ് സംഭവം. 

Video Top Stories