എം.സ്വരാജിന്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ; ഉത്തരം മുട്ടി കെ.പി.ശശികല

രണ്ടിടത്തായി നടന്ന പ്രസം​ഗങ്ങളുടെ വസ്തുത തെളിയിക്കാമോയെന്ന് എം.സ്വരാജ് എംഎൽഎ.
മറുപടിയില്ലാതെ കെ.പി.ശശികല.ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്,ന്യൂസ് അവറിലായിരുന്നു
സ്വരാജിന്റെ ചോദ്യം.

Video Top Stories