വാഹനം ഓടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മളില്‍ ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും വലിയ പിടിയുണ്ടാകില്ല. നേരെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ചാടിക്കയറിയിരുന്നു വണ്ടിയുമെടുത്തു പായുന്നവരാകും ചിലരെങ്കിലും.

എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടതെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മോട്ടോര്‍വാഹന വകുപ്പ്. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പരിശോധനകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയായ കോക്ക്‍പിറ്റ് ഡ്രില്ലിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണ് ഔദ്യോഗിക പേജിലെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അധികൃതര്‍.

വാഹനം STARTചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന വിവിധ സുരക്ഷ, കംഫർട്ട് ചെക്കുകൾ കോക്ക്‍പിറ്റ് ഡ്രില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉറപ്പിക്കുക, കണ്ണാടികൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡ്രൈവിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരും സുഖപ്രദവുമായ സ്ഥാനത്താണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഡ്രൈവർ തുടക്കത്തിൽ കോക്ക്‍പിറ്റ് ഡ്രിൽ നടത്തണമെന്നും വീഡിയോ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍.

പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

എന്താണ് "കോക്ക്പിറ്റ് ഡ്രിൽ"?

നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പരിശോധനകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് കോക്ക്പിറ്റ് ഡ്രിൽ. വാഹനം STARTചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന വിവിധ സുരക്ഷ, കംഫർട്ട് ചെക്കുകൾ ‘കോക്ക്പിറ്റ് ഡ്രില്ലിൽ’ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവയിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉറപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടികൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരും സുഖപ്രദവുമായ സ്ഥാനത്താണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഡ്രൈവർ തുടക്കത്തിൽ "കോക്ക്പിറ്റ് ഡ്രിൽ" നടത്തണം.