1, ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ഹൈവേ-

ഈ റോഡിലൂടെ എത്ര വേഗത്തില്‍ വാഹനം ഓടിച്ചാലും നിയമം വിലക്കുമായി വരില്ല.

2, ജര്‍മ്മനിയിലെ ഓട്ടോബാന്‍സ് റൂറല്‍ സെക്ഷന്‍

ജര്‍മ്മനിയിലെ വേഗപരിധി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത അപൂര്‍വ്വം റോഡുകളിലൊന്നാണിത്. ഓട്ടോബാന്‍സിലെ ഗ്രാമീണമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ഹൈവയിലൂടെ എത്ര വേഗതയില്‍വേണമെങ്കിലും വാഹനം ഓടിക്കാം.

3, ബോണെവില്ലെ സാള്‍ട് ഫ്ലാറ്റ്സ്-

അമേരിക്കയിലെ ടൂലെ കൗണ്ടിയിലാണ് വേഗപരിധിയില്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ബോണെവില്ലെ സാള്‍ട് ഫ്ലാറ്റ്സ്.

4, ടെക്‌സാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ 130-

പരമാവധി 137 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍വരെ വാഹനം ഓടിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന റോഡാണ് അമേരിക്കയിലെ ടെക്‌സാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ 130

5, ബ്രിട്ടനിലെ സുല്‍ബി സ്ട്രെയ്‌റ്റ് ഹൈവേ-

ഗ്രാമീണ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ റോഡിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് വേഗപരിധി ഒട്ടുമില്ല.

6, ഇറ്റലിയിലെ ഓട്ടോസ്‌ട്രാഡാസ്-

150 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍വരെ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന റോഡാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഓട്ടോസ്‌ട്രാഡാസ് ഹൈവേ

7, യുഇഇയിലെ ഇ11

140 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന റോഡാണ് യുഎഇയിലെ ഇ11

8, പോളണ്ട്-

പോളണ്ടിലെ റോഡുകളില്‍ 140 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ വാഹനം പറപ്പിക്കാം

9, സ്ലൊവാക്യ-

സ്ലൊവാക്യയിലെ ഹൈവേകളിലൂടെ 130 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ വാഹനമോടിക്കാം.

10, മൊണ്ടാന ഇന്റര്‍സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ-

മണിക്കൂറില്‍ 130 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ വാഹനമോടിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഇന്റര്‍സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയാണ് അമേരിക്കയിലെ മൊണ്ടാനയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്.

11, ഫ്രാന്‍സിലെ എ75 ഓട്ടോറൂട്ട്

മണിക്കൂറില്‍ 130 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ വാഹനമോടിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന റോഡാണ് ഫ്രാന്‍സിലെ എ 75 ഓട്ടോറൂട്ട്

12, അരിസോണ സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ട് 79

അമേരിക്കയിലെ അരിസോണ സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ട് 79 ഹൈവേയിലൂടെ വാഹനം 121 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ഓടിക്കാനാകും.