തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർക്കാർ ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശ്ശൂർ കാമ്പസിൽ അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന എയർപോർട്ട്  ഓപറേഷൻ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ്,  ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിൽ പ്ലസ് ടു/ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കോഴ്സ് കാലാവധി ആറ് മാസം. ഇംഗ്ലിഷ്/ഹിന്ദി ഭാഷ പ്രാവീണ്യം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. കോഴ്സ് ഫീസ് 55000+ജിഎസ്ടി. കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് സഹായം ലഭിക്കും. അപേക്ഷ www.kittsedu.org ൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഫോൺ: 9567869722.